BIZ

BIZ Capelle West is een initiatief van de bedrijven op het bedrijventerrein Capelle West en de Gemeente Capelle aan den IJssel. Dit initiatief moet leiden tot een betere samenwerking tussen de bedrijven onderling en anderzijds de bedrijven en de gemeente.

Doel van deze samenwerking moet een vitalisering van het industrie gebied Capelle West zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving en wordt ingespeeld op de toekomstige ontwikkelingen. Hierbinnen worden de bedrijven via de Stichting BIZ Capelle West de regievoerder over het gebied dat binnen de contouren valt die de bedrijven samen met de gemeente hebben vastgelegd.

Visie

De stichting BIZ Capelle West heeft een plan voor de komende 5 jaar gemaakt.
Klik hier om de visie en plannen te downloaden.

Het bestuur zal de belangen behartigen van haar bedrijven in de breedste zin van het woord en ervoor zorgen dat de bedrijven elkaar leren kennen en weten te vinden door middel van een businessclub.
Deze synergie moet leiden tot het creëren van nieuwe kansen voor Capelle West, zoals doorgroei naar een florerend gebied met het in stand houden van (groeiende) bedrijvigheid en werkgelegenheid. Hierbij zijn duurzaamheid en continuïteit essentieel.