Aanbod parkeerplaatsen vergroenen

De gemeente gaat het bedrijventerrein Capelle West een injectie geven naar een meer veilige, schone, duurzame en innovatieve plek om te ondernemen. Wat onder andere gaat veranderen is het vergroenen van het terrein met het aanleggen van waterdoorlatende parkeerplaatsen.

De werkzaamheden hebben directe consequenties voor uw pand en terrein. Uw terrein sluit namelijk aan op de grens met de gemeentegrond. De grond is op veel plekken verzakt. De openbare weg wordt tijdens het werk opgehoogd naar het oorspronkelijk niveau. Dit betekent, dat als u zelf niets doet, uw terrein lager komt te liggen. Dit kan consequenties hebben bij regenval waardoor er grote plassen water op uw terrein blijven liggen. Door waterdoorlatende parkeerplaatsen aan te leggen kan u dit voorkomen.

De gemeente heeft een interessant aanbod voor de eigenaren van de panden. U kunt de parkeerplaatsen door de gemeente laten vervangen voor waterdoorlatende parkeerplaatsen voor € 250,00 per parkeerplaats. Vanzelfsprekend wordt uw terrein dan ook direct verhoogd en aangesloten op het niveau van de openbare weg. Zo draagt u bij aan de betere en duurzame uitstraling van Capelle West door eenduidig gebruik van nieuwe materialen. Als u besluit dit zelf te willen doen zal de regulier (geschatte) marktprijs ongeveer €750,00 per parkeerplaats zijn.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de projectleider Dirk van den Heuvel, projecten@capelleaandenijssel.nl