Author: Biz Capelle west

Bijeenkomst Investeren in bedrijventerrein Capelle-West voor eigenaren van de panden

Samen op koers naar een groener ondernemersklimaat.

Bedrijventerrein Capelle-West wordt aangepakt. Deze aanpak heeft ook directe consequenties voor uw pand en perceel. Uw perceel sluit direct aan op de grens met gemeentegrond. Daarom maakt de gemeente graag afspraken met u. Wanneer we de krachten bundelen, bereiken we meer en dat heeft positieve gevolgen voor zowel uw pand als het hele bedrijventerrein. Dit biedt u ook de kans uw vastgoed in waarde te doen laten stijgen.

Er zijn veel kansen. Samen met u willen we het bedrijventerrein een injectie geven naar een meer veilige, schone, duurzame en innovatieve plek om te ondernemen. Een belangrijke stap is het vergroenen van het terrein. 

Kom daarom vooral naar de bijeenkomst om te kijken hoe u -in gezamenlijkheid met de gemeente en andere eigenaren- deze kansen kunt verzilveren.

Alle eigenaren van de panden op Capelle West zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst op donderdag 26 oktober 2023 bij Eticoll, Loods 13, Kompasstraat 13 te Capelle aan den IJssel van 17.00 – 18.30 uur.

Wilt u aanwezig zijn, vergeet dan niet aan te melden via projecten@capelleaandenijssel.nl

Programma

 • Korte toelichting op groot onderhoud
 • Presentatie Stichting Stimuleer over het onderzoek duurzaamheid
 • Sfeerimpressies en inspiratie over vergroening
 • Brainstormen mogelijkheden voor Capelle-West

Kosten en subsidies

Een groot deel van de weg, de gevels en parkeerplaatsen zijn in eigendom van u en andere eigenaren. Daarom werken we graag samen en willen we met u kijken wat we kunnen. Tijdens de bijeenkomst maken we inzichtelijk wat de kosten zijn en welke subsidie-mogelijkheden we hebben.

Wat bespreken we nog meer?

Naast het vervangen van het riool, pakken we meteen ook de volgende zaken aan:

 • Afspraken maken met u over hoe we de verkeerd aangesloten rioolaansluitingen (foutaansluitingen) vervangen. Het zorgt al vele jaren voor overlast.
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid door de wegen in het gebied in te richten volgens de landelijke richtlijnen. Daarnaast verlagen we de maximumsnelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Admiraal Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg. Ook leggen we op die wegen drempels en fietsstroken aan.

Als u vragen heeft over het project kunt u mailen naar projecten@capelleaandenijssel.nl.

Informatie over het project vindt u hier.

 

 

Mosselen aan de Maas 2023

Op woensdag 20 en donderdag 21 september aanstaande wordt het netwerkvent Mosselen aan de Maas weer georganiseerd op de kade voor het SS Rotterdam. Voor de 9e keer wordt dit tweedaagse B2B event georganiseerd en dit jaar weer in aanwezigheid van een ‘ENC / gemeente Capelle ondernemersplein’.

Ook u kunt zich als Capelle West ondernemer, tijdens deze twee dagen presenteren. Er is op het ondernemersplein ruimte voor max. 10 ondernemers. Het is een prachtige gelegenheid om u te presenteren, niet alleen aan de bezoekers maar ook aan uw relaties die u kunt uitnodigen om gratis aanwezig te zijn. De gemeente Capelle aan den IJssel ondersteunt dit plein en eveneens zal de wethouder Economische Zaken ook aanwezig zijn.

Heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met Erik Hommel van Economische Zaken via e.hommel@capelleaandenijssel.nl of 06 15459319.

Meer informatie vindt u op https://capellebusinessplaza.nl/nieuws

 

Bijeenkomst groot onderhoud en verduurzaming bedrijventerrein Capelle West

Bijeenkomst groot onderhoud en verduurzaming bedrijventerrein Capelle West.

‘Samen op koers naar een groener ondernemersklimaat’

 

Op 29 juni 2023 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente Capelle aan den IJssel, voor ondernemers, eigenaren van bedrijventerrein Capelle West en de bewoners rondom Admiraal Helfrichweg.

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren op het bedrijventerrein. Het project duurt ongeveer 1 jaar per fase. Het streven is om na de zomer 2024 te starten.

Waarom is dit nodig?

Het bedrijventerrein dateert uit de jaren 60-70. Zo ook de rioleringen en andere leidingen, die zijn aan vervanging toe. Daarnaast is in 2022 onderzoek gedaan naar de aansluitingen van regenwater en afvalwater op de riolering. Een aantal aansluitingen zijn verkeerd aangelegd, dit wordt vervangen.

Als de werkzaamheden toch bezig zijn worden meteen ook de andere werkzaamheden meegepakt, als de openbare verlichting en eventueel het verbeteren van de omgeving met duurzame oplossingen. Dit laatste zal in overleg met de ondernemers gebeuren.

Werkzaamheden

Er worden eerst sleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Het bureau Stimular doet onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein duurzamer en groener te maken. Met de ondernemers wordt samen gekeken naar de mogelijkheden.

Het project is in 2 fasen verdeeld:

 1. Locatie Kompasstraat (Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat, Radarstraat en Admiraal Helfrichweg)
 2. Locatie Poolvosweg (Poolvosweg, Elandstraat, Edelhertstraat en Gemzenstraat

Naast het vervangen van de riolering worden ook de volgende werkzaamheden meegepakt:

 • Aanleg gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool).
 • De maximale snelheid op de Admiraal Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg worden aangepast van 50 km/uur naar 30 km/uur.
 • Ophogen van de straat en vervangen van asfalt gedeeltelijk door festonstraatstenen.
 • Vervangen verlichting en plaatsen hogere lichtmasten (waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen lampen door duurzame ledverlichting.
 • Vernieuwen openbaar groen, niet de bomen langs de Admiraal Helfrichweg.

 

Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben, dan volgen er uiteraard meerdere informatie bijeenkomsten in de komende tijd. We houden u hierover op de hoogte.

Op de website www.capellebouwtaandestad.nl kunt u alle informatie volgen alsook de presentatie en het rapport downloaden. Ook kunt u het filmpje met de mogelijke impressie zien.