Author: Super User

Home backup

BIZ

BIZ Capelle West is een initiatief van de bedrijven op het bedrijventerrein Capelle West en de Gemeente Capelle aan den IJssel. Dit initiatief moet leiden tot een betere samenwerking tussen de bedrijven onderling en anderzijds de bedrijven en de gemeente.

Doel van deze samenwerking moet een vitalisering van het industrie gebied Capelle West zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving en wordt ingespeeld op de toekomstige ontwikkelingen. Hierbinnen worden de bedrijven via de Stichting BIZ Capelle West de regievoerder over het gebied dat binnen de contouren valt die de bedrijven samen met de gemeente hebben vastgelegd.

Visie

De stichting BIZ Capelle West heeft een plan voor de komende 5 jaar gemaakt.
Klik hier om de visie en plannen te downloaden.

Nieuwsbrief 1

JULI 2017

Nieuwsbrief BIZ Capelle west

Editie 1, Jaargang 1

DE BIZ IS EEN FEIT

U heeft al gelezen of gehoord dat de BIZ is gestart. Door middel van een stemming onder de in Capelle West geregistreerde bedrijven zijn 69 stemmen uitgebracht:
50 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De voorstemmers samen vertegenwoordigen ook voldoende WOZ-waarden om de BIZ te starten.

BIZ Capelle West heeft inmiddels een eigen website waarop u onze plannen kunt vinden, contact kunt zoeken en u de nieuwsberichten aantreft. Ga hiervoor naar bizcapellewest.nl

VALSE START

Vanuit het bestuur kunnen we niet spreken van een goede start. Zeg maar gerust een valse start. De stemming was nog niet geweest of een aanvullende nota WOZ lag bij ieder op de deurmat. Dat die zou komen was bekend, maar het was prettiger geweest als dit met het bestuur was kortgesloten, zodat wij dit hadden kunnen aankondigen. Het bestuur heeft dit dan ook aangekaart bij de gemeente; die erkende de voortvarendheid en daarbij het gebrek aan communicatie. Direct is ook afgesproken dat Henk van Ree van de gemeente Capelle aan den IJssel de bestuursvergadering van BIZ Capelle West zal gaan bijwonen. Op die manier kunnen we de lijnen verkorten en de communicatie verbeteren.

Schouw
13 juni jl. heeft het bestuur samen met de gemeente een eerst schouw uitgevoerd in ons BIZ-gebied. De volgende aspecten zijn onder de loep genomen:

 • Bestrating
  – Obstakels van betonpoeren in bochten verwijderen
  – Oneffenheden rechttrekken
 • Parkeren
  – Met name aan de Poolvosweg (breedte van de parkeervakken)
  – Parkeren van vrachtauto’s en containers
  – Parkeerbeleid (wat is wel en wat is niet toegestaan/toegezegd)
 • Rioolklachten over afvoer hemelwater en rioolluchten bij hevige regen*
 • Openbaar groenonderhoud aanpassen
  – De gemeente dient op een zeker niveau op te leveren; in samenspraak met de BIZ zal een plan van uitwerking worden gemaakt
  – Daar waar openbaar groen aansluit op bedrijf/privaat groen zal afstemming plaatsvinden
  – Indien nodig zal er ook afstemming zijn met bewoners van West via het WOP
 • Onkruidbestrijding tussen bijvoorbeeld tegels en straatmeubilair
  – Dit zal de gemeente verzorgen
  – Hier kunnen bedrijven op aangesproken worden omtrent ‘eigen’ onderhoud
 • Plek hangjeugd
 • Straatverlichting (scheve lantaarnpalen)

ACTIE OP KORTE TERMIJN

 • Uitwerking van de schouw en deze ook omzetten in concrete acties:
  a. acties door de gemeente
  b. acties door de BIZ die zullen moeten aansluiten op de gemeenteplannen
 • Regelen van collectief cameratoezicht en bewaking
 • Inventariseren van de behoefte naar een glasvezelaansluiting
 • Organiseren van informatiebijeenkomst in september/oktober

PLANNEN OP LANGERE TERMIJN

Het verder uitrollen van onze plannen. Zie hiervoor ook bizcapellewest.nl en het gepresenteerde plan voor de langere termijn (deze is te downloaden).

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
Peter van Wijk voorzitter
Wim Schipper bestuurslid
Leo Hille penningmeester/ secretaris


In de oprichtingsfase van de BIZ hebben Denise Peek en Ronald Zijderveld hun steentje bijgedragen. Allebei ambieerde echter geen bestuursfunctie. Het bestuur is beide erkentelijk voor hun positieve inbreng.

Wij zoeken nog
Minimaal één en het liefst twee nieuwe bestuursleden. Ambities? Neem dan even contact op met Leo via 06 53 21 09 91 of info@bizcapellewest.nl
Daarnaast zal ook nog naar een ambtelijk secretaris gezocht worden.

Agenda

Agenda

11-11-2024 - Bestuursvergadering

Een keer de bestuursvergadering bijwonen? Mail naar info@capelle-west.nl

09-09-2024 - Bestuursvergadering

Een keer de bestuursvergadering bijwonen? Mail naar info@capelle-west.nl

10-06-2024 - Bestuursvergadering

Een keer de bestuursvergadering bijwonen? Mail naar info@capelle-west.nl

15-04-2024 - Bestuursvergadering

Een keer de bestuursvergadering bijwonen? Mail naar info@capelle-west.nl

12-02-2024 - Bestuursvergadering

Een keer de bestuursvergadering bijwonen? Mail naar info@capelle-west.nl

07-12-2023 - WOP bijeenkomst

Klik hier om de brief te downloaden.

21-11-2023 - Ondernemersbijeenkomst

Klik hier om de brief te downloaden.

21-02-2022 en/of 24-02-2022 - Onderzoek rioolaansluiting door gemeente

Klik hier om de brief te downloaden.

13-01-2022 - Ondernemersbijeenkomst

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

18-11-2021 - Ondernemersbijeenkomst - GEANNULEERD

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Uitnodiging derde editie Ondernemersontbijt Capelle a/d IJssel op donderdag 16 mei 2019

Beste ondernemer,

Wie de jeugd heeft, heeft een mooie economische toekomst. Reden genoeg om als thema voor het derde Ondernemersontbijt Capelle te kiezen voor onderwijs en ondernemen. We gaan daarvoor terug naar de schoolbanken.

Graag nodigen wij u uit voor de derde editie van het Ondernemersontbijt Capelle aan den IJssel. Wij heten u van harte welkom in het IJsselcollege. Naast een bijdrage van Henk Beesems, directeur van het IJsselcollege gaan we in gesprek met Harriët Westerdijk en Dick van Sluis, respectievelijk wethouder van Economie en Onderwijs. Tijdens het ontbijt kunt u uitstekend netwerken met circa 150 andere ondernemers.

(meer…)

Save the date

Save the date
4 juni 2019: Minisymposium informatieplicht energiebesparing, alles wat u moet weten!

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Als bedrijf bent u dan verplicht om de Rijksoverheid te informeren over de genomen energiebesparende maatregelen. Heeft u nog geen idee hoe u dit gaat doen of hoe het precies zit voor uw bedrijf of branche?
(meer…)

Concept Programma Economie

Met het Programma Economie zorgen we ervoor dat Capelle goed voorbereid is voor de economie van morgen. Het Programma Economie is in concept vastgesteld door ons college. De definitieve vaststelling is gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2019.

Samen met stakeholders, ondernemers en andere betrokkenen is het Concept Programma Economie ontwikkeld. Hiertoe zijn we tot zes thema’s gekomen waar we ons de komende tijd gezamenlijk op gaan focussen. Bij elk van deze thema’s hoort een ambitie die we samen met alle betrokkenen in de Capelse economie gaan oppakken.

(meer…)

Op weg naar de economie van morgen

Samen met ondernemers en andere partners op het gebied van economie heeft de gemeente in de afgelopen maanden gewerkt aan het voorbereiding  van een nieuw Programma Economie.In gesprekken met diverse stakeholders binnen en buiten de gemeente en in overleg met Capelse ondernemers en met raadsleden zijn er ideeën, aandachtspunten en wensen opgehaald, waar de gemeente in de komende jaren samen met haar partners mee aan de slag kan gaan.De inhoudelijke richting voor het Programma Economie is nu opgesteld. Graag laten wij u zien hoe wij denken aan het werk te gaan, op weg naar de economie van morgen.

(meer…)

Subsidie voor elektrische bestelauto in Rotterdam

Ondernemers in Rotterdam of van een van de aangrenzende gemeenten kunnen vanaf 6 december 2018 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelauto. Met deze subsidieregeling stimuleert de gemeente Rotterdam emissievrij vervoer.

 Alle ondernemers die vaak met een bestelauto in de binnenstad van Rotterdam zijn, kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Met deze regeling stimuleert gemeente Rotterdam ondernemers om elektrisch te gaan rijden voor het transport van goederen. En zo een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen in de meest vervuilde zone van de stad (de Milieuzone).

(meer…)