Bestemmingsplan en functieaanduidingen

Verwijderen maatbestemming

Met dit bericht is de BIZ Capelle West geïnformeerd over het door het college van burgemeester en wethouders te nemen besluit over het verwijderen van de aanduiding op de verbeelding (vroeger plankaart genoemd) van het geldende bestemmingsplan Capelle-West voor een 5-tal panden.

Het gaat om de volgende panden:

  • Poolvosweg 93
  • Gemzenstraat 12-18
  • Kompasstraat 4
  • Radarstraat 5
  • Radarstraat 7

Klik hier om het bestemmingsplan te downloaden en hier om te zien welke functieaanduidingen verwijderd worden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
Rien Engelaar
Senior Beleidsadviseur – Ruimtelijke Ordening
T 010 284 87 13
M 06 118 698 61