Bijeenkomst groot onderhoud en verduurzaming bedrijventerrein Capelle West

Bijeenkomst groot onderhoud en verduurzaming bedrijventerrein Capelle West.

‘Samen op koers naar een groener ondernemersklimaat’

 

Op 29 juni 2023 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente Capelle aan den IJssel, voor ondernemers, eigenaren van bedrijventerrein Capelle West en de bewoners rondom Admiraal Helfrichweg.

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren op het bedrijventerrein. Het project duurt ongeveer 1 jaar per fase. Het streven is om na de zomer 2024 te starten.

Waarom is dit nodig?

Het bedrijventerrein dateert uit de jaren 60-70. Zo ook de rioleringen en andere leidingen, die zijn aan vervanging toe. Daarnaast is in 2022 onderzoek gedaan naar de aansluitingen van regenwater en afvalwater op de riolering. Een aantal aansluitingen zijn verkeerd aangelegd, dit wordt vervangen.

Als de werkzaamheden toch bezig zijn worden meteen ook de andere werkzaamheden meegepakt, als de openbare verlichting en eventueel het verbeteren van de omgeving met duurzame oplossingen. Dit laatste zal in overleg met de ondernemers gebeuren.

Werkzaamheden

Er worden eerst sleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Het bureau Stimular doet onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein duurzamer en groener te maken. Met de ondernemers wordt samen gekeken naar de mogelijkheden.

Het project is in 2 fasen verdeeld:

  1. Locatie Kompasstraat (Kompasstraat, Sextantstraat, Sonarstraat, Radarstraat en Admiraal Helfrichweg)
  2. Locatie Poolvosweg (Poolvosweg, Elandstraat, Edelhertstraat en Gemzenstraat

Naast het vervangen van de riolering worden ook de volgende werkzaamheden meegepakt:

  • Aanleg gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool).
  • De maximale snelheid op de Admiraal Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg worden aangepast van 50 km/uur naar 30 km/uur.
  • Ophogen van de straat en vervangen van asfalt gedeeltelijk door festonstraatstenen.
  • Vervangen verlichting en plaatsen hogere lichtmasten (waar nodig), vervangen kapotte lichtmasten en vervangen lampen door duurzame ledverlichting.
  • Vernieuwen openbaar groen, niet de bomen langs de Admiraal Helfrichweg.

 

Mocht u deze bijeenkomst gemist hebben, dan volgen er uiteraard meerdere informatie bijeenkomsten in de komende tijd. We houden u hierover op de hoogte.

Op de website www.capellebouwtaandestad.nl kunt u alle informatie volgen alsook de presentatie en het rapport downloaden. Ook kunt u het filmpje met de mogelijke impressie zien.