Nieuwsbericht

Stemming
De stemming voor BIZ Capelle West wordt georganiseerd in de periode van 1 maart tot 20 maart. De gemeente zal op 27 februari een stemformulier sturen aan alle bedrijven in het gebied van BIZ Capelle West. Tevens ontvangt u onze plannen voor de komende periode. Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang. Door middel van bedrijvenbijeenkomsten zullen wij u ook persoonlijk informeren.
Laat uw stem horen en vul het stemformulier positief in, in uw eigen belang. Dan kunnen wij samen met de gemeente ons industrieterrein beter en nog meer op de kaart zetten.

Rechtspersoon
Het is, om te kunnen functioneren, een vereiste dat BIZ Capelle West een rechtspersoon is. De stichting BIZ Capelle West is opgericht en ingeschreven bij de KvK.
Het bestuur bestaat momenteel uit:

Peter van Wijk voorzitter
Leo Hille penningmeester / secretaris
Denise Peek bestuurslid
Wim Schipper bestuurslid

Wij zoeken nog een bestuurslid die als penningmeester of secretaris wil optreden.