JULI 2017

Nieuwsbrief BIZ Capelle west

Editie 1, Jaargang 1

DE BIZ IS EEN FEIT

U heeft al gelezen of gehoord dat de BIZ is gestart. Door middel van een stemming onder de in Capelle West geregistreerde bedrijven zijn 69 stemmen uitgebracht:
50 stemmen voor en 19 stemmen tegen. De voorstemmers samen vertegenwoordigen ook voldoende WOZ-waarden om de BIZ te starten.

BIZ Capelle West heeft inmiddels een eigen website waarop u onze plannen kunt vinden, contact kunt zoeken en u de nieuwsberichten aantreft. Ga hiervoor naar bizcapellewest.nl

VALSE START

Vanuit het bestuur kunnen we niet spreken van een goede start. Zeg maar gerust een valse start. De stemming was nog niet geweest of een aanvullende nota WOZ lag bij ieder op de deurmat. Dat die zou komen was bekend, maar het was prettiger geweest als dit met het bestuur was kortgesloten, zodat wij dit hadden kunnen aankondigen. Het bestuur heeft dit dan ook aangekaart bij de gemeente; die erkende de voortvarendheid en daarbij het gebrek aan communicatie. Direct is ook afgesproken dat Henk van Ree van de gemeente Capelle aan den IJssel de bestuursvergadering van BIZ Capelle West zal gaan bijwonen. Op die manier kunnen we de lijnen verkorten en de communicatie verbeteren.

Schouw
13 juni jl. heeft het bestuur samen met de gemeente een eerst schouw uitgevoerd in ons BIZ-gebied. De volgende aspecten zijn onder de loep genomen:

 • Bestrating
  – Obstakels van betonpoeren in bochten verwijderen
  – Oneffenheden rechttrekken
 • Parkeren
  – Met name aan de Poolvosweg (breedte van de parkeervakken)
  – Parkeren van vrachtauto’s en containers
  – Parkeerbeleid (wat is wel en wat is niet toegestaan/toegezegd)
 • Rioolklachten over afvoer hemelwater en rioolluchten bij hevige regen*
 • Openbaar groenonderhoud aanpassen
  – De gemeente dient op een zeker niveau op te leveren; in samenspraak met de BIZ zal een plan van uitwerking worden gemaakt
  – Daar waar openbaar groen aansluit op bedrijf/privaat groen zal afstemming plaatsvinden
  – Indien nodig zal er ook afstemming zijn met bewoners van West via het WOP
 • Onkruidbestrijding tussen bijvoorbeeld tegels en straatmeubilair
  – Dit zal de gemeente verzorgen
  – Hier kunnen bedrijven op aangesproken worden omtrent ‘eigen’ onderhoud
 • Plek hangjeugd
 • Straatverlichting (scheve lantaarnpalen)

ACTIE OP KORTE TERMIJN

 • Uitwerking van de schouw en deze ook omzetten in concrete acties:
  a. acties door de gemeente
  b. acties door de BIZ die zullen moeten aansluiten op de gemeenteplannen
 • Regelen van collectief cameratoezicht en bewaking
 • Inventariseren van de behoefte naar een glasvezelaansluiting
 • Organiseren van informatiebijeenkomst in september/oktober

PLANNEN OP LANGERE TERMIJN

Het verder uitrollen van onze plannen. Zie hiervoor ook bizcapellewest.nl en het gepresenteerde plan voor de langere termijn (deze is te downloaden).

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
Peter van Wijk voorzitter
Wim Schipper bestuurslid
Leo Hille penningmeester/ secretaris


In de oprichtingsfase van de BIZ hebben Denise Peek en Ronald Zijderveld hun steentje bijgedragen. Allebei ambieerde echter geen bestuursfunctie. Het bestuur is beide erkentelijk voor hun positieve inbreng.

Wij zoeken nog
Minimaal één en het liefst twee nieuwe bestuursleden. Ambities? Neem dan even contact op met Leo via 06 53 21 09 91 of info@bizcapellewest.nl
Daarnaast zal ook nog naar een ambtelijk secretaris gezocht worden.