Bijeenkomst Investeren in bedrijventerrein Capelle-West voor eigenaren van de panden

Samen op koers naar een groener ondernemersklimaat.

Bedrijventerrein Capelle-West wordt aangepakt. Deze aanpak heeft ook directe consequenties voor uw pand en perceel. Uw perceel sluit direct aan op de grens met gemeentegrond. Daarom maakt de gemeente graag afspraken met u. Wanneer we de krachten bundelen, bereiken we meer en dat heeft positieve gevolgen voor zowel uw pand als het hele bedrijventerrein. Dit biedt u ook de kans uw vastgoed in waarde te doen laten stijgen.

Er zijn veel kansen. Samen met u willen we het bedrijventerrein een injectie geven naar een meer veilige, schone, duurzame en innovatieve plek om te ondernemen. Een belangrijke stap is het vergroenen van het terrein. 

Kom daarom vooral naar de bijeenkomst om te kijken hoe u -in gezamenlijkheid met de gemeente en andere eigenaren- deze kansen kunt verzilveren.

Alle eigenaren van de panden op Capelle West zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst op donderdag 26 oktober 2023 bij Eticoll, Loods 13, Kompasstraat 13 te Capelle aan den IJssel van 17.00 – 18.30 uur.

Wilt u aanwezig zijn, vergeet dan niet aan te melden via projecten@capelleaandenijssel.nl

Programma

  • Korte toelichting op groot onderhoud
  • Presentatie Stichting Stimuleer over het onderzoek duurzaamheid
  • Sfeerimpressies en inspiratie over vergroening
  • Brainstormen mogelijkheden voor Capelle-West

Kosten en subsidies

Een groot deel van de weg, de gevels en parkeerplaatsen zijn in eigendom van u en andere eigenaren. Daarom werken we graag samen en willen we met u kijken wat we kunnen. Tijdens de bijeenkomst maken we inzichtelijk wat de kosten zijn en welke subsidie-mogelijkheden we hebben.

Wat bespreken we nog meer?

Naast het vervangen van het riool, pakken we meteen ook de volgende zaken aan:

  • Afspraken maken met u over hoe we de verkeerd aangesloten rioolaansluitingen (foutaansluitingen) vervangen. Het zorgt al vele jaren voor overlast.
  • Verbeteren van de verkeersveiligheid door de wegen in het gebied in te richten volgens de landelijke richtlijnen. Daarnaast verlagen we de maximumsnelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Admiraal Helfrichweg, Gemzenstraat en Poolvosweg. Ook leggen we op die wegen drempels en fietsstroken aan.

Als u vragen heeft over het project kunt u mailen naar projecten@capelleaandenijssel.nl.

Informatie over het project vindt u hier.