De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren op het bedrijventerrein. Het project duurt ongeveer 1 jaar per fase. Het streven is om na de zomer 2024 te starten.

Waarom is dit nodig? Het bedrijventerrein dateert uit de jaren 60-70. Zo ook de rioleringen en andere leidingen, die zijn aan vervanging toe. Daarnaast is in 2022 onderzoek gedaan naar de aansluitingen van regenwater en afvalwater op de riolering. Een aantal aansluitingen is verkeerd aangelegd, dit wordt vervangen. Als de werkzaamheden toch bezig zijn worden meteen ook de andere werkzaamheden meegepakt, als de bestrating, de openbare verlichting en eventueel het verbeteren van de omgeving met duurzame oplossingen. Dit laatste zal in overleg met de ondernemers gebeuren.

Werkzaamheden. Er zijn eerst sleuven gegraven om de exacte ligging van kabels en leidingen te bepalen. Het bureau Stimular heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein duurzamer en groener te maken. Met de ondernemers wordt samen gekeken naar de mogelijkheden.

Het project is in 2 fasen verdeeld.

Naast het vervangen van de riolering worden ook de volgende werkzaamheden meegepakt:

Op de website capellebouwtaandestad.nl/project/capellewest kunt u alle informatie volgen en ook het rapport downloaden. Hier kunt u een filmpje met de mogelijke impressie zien.

Video impressie opties uitstraling herinrichting